Skip to main content

FAQ om klaverstemning

Kan det skade klaveret hvis det ikke bliver stemt?

At lade klaveret gå meget ud af stemning er ikke godt for klaveret, men det er sjældent umuligt at bringe tilbage igen. Strengene i et klaver trækker samlet mellem 15-20 tons. Når man lader sit klaver stå uden stemning, vil dette træk blive reduceret, og klaveret vil tilpasse sig til den nye spænding.
Når man så bringer klaveret tilbage til rette tonehøjde, vil klaveret typisk kræve nogen tid for at tilpasse sig den nye spænding.
Et resultat af ikke at have fået stemt regelmæssigt er typisk at det kræver mere end én stemning at bringe det tilbage til rette tonehøjde. Et klaver der bliver stemt regelmæssigt holder også meget bedre stemning.

Behøver man at stemme selvom man ikke spiller?

Det er faktisk ikke selve det at spille der får klaveret til at gå ud af stemning, det er skift i temperatur og fugtighed der får klaveret til gå ud af stemning. Kun hvis du spiller meget eller meget kraftigt kan klaveret gå ud af stemning af den grund.

Hvor tit skal et klaver stemmes?

Alle klaverfabrikanter anbefaler at man stemmer 4 gange årlig de første 1-2 år, derefter 2 gange årligt. Som minimum bør man stemme 1 gang årligt.

Klaverstemmeren siger at klaveret behøver en stemmeoptrækning. Hvad betyder det?

Når et klaver er mere end bare lidt ude af stemning, vil en stemning ændre det totale træk/tryk, så når stemmeren kommer til den sidste tone, vil spændingen have ændres så meget at det allerede stemte er blevet falsk igen.
For at undgå det, så er det nødvendigt at få hævet tonehøjden hurtigt, for derefter at kunne lave en mere rigtig stemning.
Det kan også være så langt fra den rette tonehøjde at klaveret skal "sætte" sig for at vende sig til det nye træk og en ny stemning kan være nødvendig, typisk efter 3-6 mdr.

Klaveret holder ikke sin stemning særligt længe, hvad er galt?

Der kan være flere årsager til problemet, oftest holder stemmestokken ikke stramt nok om stemmenaglen. Stemmestokken er lavet af flere lag træ, typisk bøgetræ. Der bores huller der er lidt mindre end stemmenaglerne. Friktionen skal holde trækket fra strengen (normalt ca. 90-180 kg pr. tone). Hvis stemmestokken ikke længere holder nok fast omkring stemmenaglen, vil trækket fra strengen trække stemmenaglen baglæns. Andre problemer skyldes mere miljøet end noget inde i selve klaveret. Hvis klaveret står udsat ved ​​en terrassedør eller et vindue, eller temperaturen/fugtigheden i rummet svinger markant, vil træ- og filtdele i klaveret udvide eller trække sig sammen, hvilket får trækket på strengene til at ændre sig. Løsningen er at stabilisere temperaturen og fugtigheden omkring klaveret. Det kan hjælpe at installere et klimaanlæg i klaveret for at stabilisering af fugtigheden.

Klaverstemmeren siger at klaveret ikke kan stemmes. Hvorfor det?

I de fleste tilfælde er det fordi stemmenaglerne som holder stengene på plads ikke sidder godt nok fast i stemmestokken.
Det kan derfor være at det ikke giver mening at stemme, da der ofte ikke er hørbar forskel før/efter. Hvis klaveret er af nogenlunde høj standard kan det ofte betale sig at udskifte stemmenaglerne med nogle tykkere stemmenagler. I langt de fleste tilfælde med gamle klaverer er det ikke fornuftigt at bruge penge på en reparation, så er det måske mere tiden til et nyt klaver.